m4 focus

Účtovníctvo, Dane, Personalistika, Mzdy

m4 focus s.r.o.
Hagarova 9
831 51 Bratislava
Slovakia
m4focus@m4focus.sk
Spoločnosť
O spoločnosti Klienti
Služby
Účtovníctvo Účtovné poradenstvo Mzdy a mzdové poradenstvo Ekonomické poradenstvo
Ručenie Cenník

Mzdy a mzdové poradenstvo

Komplexné spracovanie mzdovej agendy

  • výpočet miezd, spracovanie mzdových listov,
  • výpočet a spracovanie odvodov do zdravotných poisťovní, sociálnej poisťovne a úradom práce k stanovenému výplatnému termínu, vrátane vyhotovenia prihlášok a odhlášok zamestnancov u poisťovní, potvrdení o dobe zamestnania, príjme, podkladov k pôžičkám a pod. Na požiadanie klienta zabezpečujeme aj styk s príslušnými inštitúciami,
  • vedenie mzdovej agendy vrátane personálnej agendy na každého zamestnanca,
  • spracovanie ročného zúčtovania dane z príjmu zo závislej činnosti,
  • spracovanie štvrťročných a ročných hlásení o zrazených preddavkoch na daň z príjmu zo závislej činnosti,
  • na požiadanie klienta vyhotovenie interných firemných smerníc z personálnej oblasti.
Copyright © 2007 m4 focus s.r.o.