m4 focus

Účtovníctvo, Dane, Personalistika, Mzdy

m4 focus s.r.o.
Hagarova 9
831 51 Bratislava
Slovakia
m4focus@m4focus.sk
Spoločnosť
O spoločnosti Klienti
Služby
Účtovníctvo Účtovné poradenstvo Mzdy a mzdové poradenstvo Ekonomické poradenstvo
Ručenie Cenník

Účtovné poradenstvo

Naša spoločnosť poskytuje odborné konzultácie pri kontrole vedenia a spracovania podvojného účtovníctva. Jedná sa o kontrolu účtovnej evidencie, vedenia evidencie DPH, zostavovania ročnej účtovnej závierky (prípadne mimoriadnej účtovnej závierky), fyzickú kontrolu účtovných dokladov, kontrolu zaúčtovania dokladov a podobne.

  • dohľad nad finančným účtovníctvom klienta,
  • dohľad nad skladovým účtovníctvom klienta,
  • kontrola spracovania účtovníctva,
  • rekonštrukcia účtovníctva a miezd,
  • poradenstvo pri výbere účtovného softvéru.

Kontrola vedenia a spracovania účtovníctva

Previerka obsahuje kontrolu:

  • kontrola účtovníctva podľa Zákona č. 563/1991 Zb. O účtovníctve v znení neskorších predpisov, metodických postupov a daňových zákonov,
  • kontrola účtovných kníh a záznamov, daňových priznaní a štatistických hlásení,
  • overovanie a prípadne účasť na inventarizácii všetkého majetku,
  • kontrola metodiky a smernice účtovania,
  • mesačné písomné spracovanie výsledkov kontroly s návrhom opatrení na odstránenie nedostatkov.
Copyright © 2007 m4 focus s.r.o.