m4 focus

Účtovníctvo, Dane, Personalistika, Mzdy

m4 focus s.r.o.
Hagarova 9
831 51 Bratislava
Slovakia
m4focus@m4focus.sk
Spoločnosť
O spoločnosti Klienti
Služby
Účtovníctvo Účtovné poradenstvo Mzdy a mzdové poradenstvo Ekonomické poradenstvo
Ručenie Cenník

Ekonomické poradenstvo

  • zavádzanie účtovníctva v spoločnosti v prípade, že sa klient rozhodne mať účtovníctvo spracovávané interne vlastnými zamestnancami,
  • spracovanie vnútropodnikových smerníc,
  • spracovanie podkladov pre úvery a leasing,
  • zabezpečenie auditu a daňového poradenstva našimi dlhoročnými zmluvnými partnermi.
Copyright © 2007 m4 focus s.r.o.